2010 Evanjelium: Ako čelit’ svetu v rozvrate? pdf
1997 Bioetika a populácia. Rozkodnutie pre zivot pdf
1993 Úvod do sociálneho ucenia Cirkvi pdf